Program ve Ücretler

Özel Havuzunuzda Yüzme Kursu

1- �zel y�zme havuzunuzda, gelelim ister grup dersi isterseniz �zel ders verelim.
2- �zel site havuzunuzda ister �ocuk grubu ,ister yeti�kin grubu istersenizde �zel ders verelim.
Not: Grup dersleri en az 3 ki�i olmal�d�r.
3- �sterseniz herhangi bir yerde havuzunuzu ayarlay�n gelelim size �zel ders yada grup dersi verelim

A��klama 1:

�ocuk gruplar�nda 2-4 ya� grubu �zel ders harici bir e�itmene en fazla 3 �ocuk,4-7 ya� grubunda en fazla 8 �ocuk, 7-12 ya� grubunda 10-15 aras� �ocuk grubu �eklinde olu�turulur. yeti�kin gruplar�nda su korkusu olmamak kayd�yla �yelerimiz ders alacak maksimum yada minumum say�y� belirleyebilirler. Grup dersleri en az 3 ki�i olmal�d�r.

A��klama 2:

Ders almak i�in bayan yada erkek e�itmen talep edebilirsiniz.

Havuz cretleri (Ltfen aadan havuz seerek ders cretlerine baknz)
Ataköy Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Bakırköy | İstanbul
Ataşehir Kapalı Yüzme Havuzu, Ataşehir | İstanbul
The Green Park Otel Kapalı Yüzme Havuzu, Merter | İstanbul
Çekmeköy Kapalı Yüzme Havuzu, Çekmeköy | İstanbul
The Green Park Hotel Kapal? Yzme Havuzu, Taksim | ?stanbul
Dedeman Otel Kapalı Yüzme Havuzu Esentepe Şişli | İstanbul
Bakırköy - Ataköy Yüzme Havuzu, Bakırköy | İstanbul
Bahçelievler Yenibosna Yüzme Havuzu, Bahçelievler | İstanbul
Facebookta Yorumla